VP6-6.4.1.1-22 pályázat - SolarKonstrukt

VP6-6.4.1.1-22 pályázat

Lovas létesítmények fejlesztése című pályázat

Nem mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja – Lovas létesítmények fejlesztése pályázati felhívás

Megjelent a lovas létesítmények fejlesztése pályázat kiírása. Fejlessze Ön is velünk lovardáját megújuló energiával.

Mikortól lehet benyújtani a támogatási kérelmet és meddig van lehetőségünk pályázni?

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2022. május 4. naptól 2022. július 12. napig van lehetőség.


Mekkora a támogatás mértéke?

Maximum 100 millió forint.
Mekkora a rendelkezésre álló tervezett keretösszeg?

5 milliárd forint vissza nem térítendő támogatás.

Van-e szükség önerőre?

Igen! A támogatás maximum 50%-a.


Mely településen lévő létesítmények pályázhatnak?

 • 10 000 fő alatti település
 • 10 000 fő feletti települések tanyás térségei
 • Budapest és agglomerációján kívül eső települések

Kik vehetik igénybe?


 • Vidéki térségben működő mikrovállalkozások (beleértve a családi mezőgazdasági társaságot), vidéki térségekben élő őstermelő vagy magánszemély, amely együttesen megfelel az alábbi feltételeknek: - székhelye / telephelye legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban vidéki térségben elhelyezkedő településen van.
 • Igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző 24 hónapban folyamatosan, az Országos Lótenyésztési Információs Rendszerben (OLIR) jegyzett adatok alapján legalább 2 db ló tulajdonosa volt.
 • A támogatást igénylőnek legkésőbb a projekt megkezdésének időpontjáig egyéni vagy társas vállalkozást kell alapítania, amely tevékenységi köre szerint a projekt keretében létrejövő létesítmény működtetésére irányul; - a támogatási kérelemben foglalt projektet a támogatást igénylő vállalkozásnak, vagy az előző pont szerinti, újonnan alakult vállalkozásnak kell megvalósítania.

Mely tevékenységek támogathatóak?


 • Fedett lovarda kialakítása-, létrehozása-, felújítása-, bővítése lovas pályával
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák kialakítása a projekt által érintett épület tekintetében. (Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból; napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata, napelemes rendszer kialakítása).
 • Kiszolgáló egységek kialakítása, felújítása, bővítése pl. raktár, büfé helyiség.
 • Szociális helyiségek pl.: mosdó, öltözők kialakítása, felújítása, bővítése.
 • Vagyonvédelmet célzó beruházások megvalósítása pl. kerítés, kamerarendszer stb. kialakítása, üzembe helyezése.
 • A lovas létesítményhez közvetlenül kapcsolódó, telekhatáron belüli kiegészítő infrastruktúra pl.: út, járda, parkoló kialakítása.
 • Tűzivíztározó kiépítése, korszerűsítése, felújítása.
 • A felhívás 5.5. pontjában felsorolt úgynevezett általános költségekhez kapcsolódó tevékenységek: projekt-előkészítés, terület-előkészítés, műszaki ellenőri szolgáltatás igénybevétele, könyvvizsgálói szolgáltatás igénybevétele, projektmenedzsment.
 • Ingatlan vásárlása


Hány szakaszban nyújtható be a pályázat?


Összesen 5 szakaszban lehet pályázni a támogatásra az alábbiak szerint:

 • Első szakasz: 2022. május 4. – 2022. május 17.
 • Második szakasz: 2022. május 18. – 2022. május 31.
 • Harmadik szakasz: 2022. június 1. – 2022. június 14.
 • Negyedik szakasz: 2022. június 15. – 2022. június 28.
 • Ötödik szakasz: 2022. június 29. – 2022. július 12.