GINOP Plusz-1.4.3-24 - SolarKonstrukt

GINOP Plusz-1.4.3-24

Megjelent a GINOP Plusz-1.4.3-24, azaz a KKV Technológia Plusz Hitelprogram kiírása!


A pályázatok benyújtása április 30-tól indul és egyszerűsített eljárás lesz érvényben, azaz a beérkezési sorrend számít, így javasoljuk a pályázati dokumentumok mielőbbi összeállítását és a támogatási kérelem első napokban való benyújtását. A következőkben tekintse meg a felhívás rövid összefoglalóját:


TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK KÖRE:


Magyarországi székhelyű[1], vagy fióktelepű gazdasági társaságok és egyéni vállalkozások, melyek: 

 

  • min. 1 lezárt üzleti évvel rendelkeznek
  • legalább 5 főt foglalkoztatnak
  • mikro-, kis-, vagy középvállalkozásnak minősülnek

 

Nem indulhat a GINOP Plusz-1.4.3-24 konstrukcióban, aki:

 

  • GINOP Plusz 1. prioritás keretében korábban támogatásban részesült
  • RRF-10.10.-1-24 Közúti elektromos jármű beszerzés pályázatot benyújtott (kivéve, ha kérelmét elutasították)
  • Elsődleges mezőgazdasági termelők, élelmiszeripari, acélipari, építőipari (TEÁOR 41-43), szállítási ágazat, energiatermelési és elosztási ágazat vállalkozásai 

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:


Új tárgyi eszköz beszerzése (min 200e Ft /db – összes költség min. 50%-a)

Megújuló energia termelő eszközök[2]  (max. 30%)

IKT eszközök (max. 30%)

Elektromos jármű beszerzése (max. 50%)

Immateriális javak beszerzése (max. 10%)

Mérnöki, szakértői díjak, tanácsadás és képzés (max. 5%),

Minőségbiztosítás (max. 2,5%)

(NEM támogatható ingatlan vásárlás)


EGYÉB FELTÉTELEK:


Csak Budapesten kívüli megvalósítási helyszínen megvalósuló projektek támogathatók.

Kölcsönigénylés az MBH és a GRÁNIT Bank fiókjaiban nyújtható be.


KÖLCSÖN ÖSSZEGE:


Min. 10 - max. 100 millió Ft, de legfeljebb az utolsó lezárt üzleti év (pl. 2022) nyereségének[3] 15-szöröse.


TÁMOGATÁS INTENZITÁSA:


Max. 90% (min. 10% önerő szükséges). A kölcsön kamata: 0% (semmilyen egyéb díj nem kerül felszámításra).


TÁMOGATÁSI KERET:


155,54 milliárd Ft
 

[1] A keretösszeg legalább 65%-a a négy leghátrányosabb helyzetű régióban, azaz - Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld, Észak-Magyarország - projektet megvalósító vállalkozások részére kerül allokálásra.

[2]„megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazásához kapcsolódó új eszközök” beszerzése is támogatható.

[3]„Üzemi eredmény” alapján vizsgálandó.