Ászf - SolarKonstrukt

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK


A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Solar Konstrukt Kft. (továbbiakban: Kereskedő), és a Kereskedő által a https://www.solarkonstrukt.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Kereskedő és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden olyan jogügyletre vonatkozik, amely a https://www.solarkonstrukt.hu/webaruhaz Online áruházon keresztül keletkezik, függetlenül attól, hogy az adott jogügylet a Fogyasztóval, vagy fogyasztónak nem minősülő személlyel jön létre. Jelen Ászf tartalmazza a fogyasztóval megkötött szerződés esetén a fogyasztót megillető, általános szabályoktól eltérő jogokat és kötelezettségeket is.


Értelmező rendelkezések:


Fogyasztó: a kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy (a továbbiakban „Fogyasztó”).


Ügyfél: A Fogyasztó és a fogyasztónak nem minősülő személy, a továbbiakban együttesen: „Ügyfél


Viszonteladó: viszonteladó minden olyan személy, aki (amely) továbbértékesítési céllal szerzi be, rendeli meg az Online áruházon keresztül a Weboldalon található termékeket, illetőleg e körben – megbízás alapján – bizományosként jár el. (a továbbiakban „Viszonteladó”)


Kereskedő adatai:

 • Név: Solar Konstrukt Kft.
 • Székhely és levelezési cím: 6728 Szeged, Tűzoltó utca 2.
 • Ügyfélszolgálat: lásd bővebben 1.8
 • Telefonszáma: +36 62 202 351
 • Email cím: info@solarkonstrukt.hu
 • Cégjegyzékszám: Cg. 06 09 018569
 • Adószám:  23845565-2-06


1.Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte


A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi tranzakcióra, amely a https://www.solarkonstrukt.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházon (a továbbiakban: Online áruház) keresztül történik. Az Online áruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (“Elker tv.”) és fogyasztóval kötött szerződés esetén a Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szabályozza.


1.2. Az Online áruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.


1.3. Az Online áruház árukínálata elérhető minden felhasználó számára:  (i) fogyasztónak minősülő továbbá viszonteladónak nem minősülő személy részére regisztráció nélkül, (ii) Viszonteladó részére regisztrációval.


Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a termékek szakszerű beépítése, beüzemelése villanyszerelő szakember igénybevételével javasolt. Kereskedő nem felel azokért a károkért, amelyek a szakszerűtlen beszerelésből keletkeznek.


1.4. A megrendelés leadását követően a szerződés a termék futárszolgálatnak történő átadásáig, illetve a bemutatóteremben történő átvételéig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre személyesen az Ügyfélszolgálaton, a megrendeléskor megadott e-mailcímről küldött elektronikus levélben, vagy levélpostai úton van lehetőség az 1.8. pontban megadott elérhetőségeken.

1.5. A Felek közötti szerződés a Kereskedő elfogadó e-mailjével jön létre. A szerződés írásba foglalt magyar nyelvű szerződésnek minősül, a kereskedő azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi.


1.6. A szerződés nyelve magyar.


1.7. Kereskedő semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.


1.8. Ügyfélszolgálat: Solar Konstrukt Kft

 • Ügyfélszolgálati iroda helye: 6728 Szeged, Tűzoltó utca 2.
 • Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: Hétfő – Péntek: 9:00-17:00, Szombat – Vasárnap: zárva
 • Telefon: +36-62-202-351
 • Internet cím: https://www.solarkonstrukt.hu
 • E-mail: info@solarkonstrukt.hu

 

 

 

2.Megrendelői adatszolgáltatás


2.1. Az Ügyfél a Weboldalon történő checkbox bekapcsolásával (kipipálásával) kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi tájékoztatóban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul

2.2. Kereskedő nem köt szerződést kiskorúakkal. A jelen ÁSZF elfogadása az Ügyfél nagykorúságát elismerő nyilatkozatnak is minősül.

2.3.Kereskedőt az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli, annak hátrányait és kárát az Ügyfél viseli.


3.Megrendelés


3.1. A vásárolandó áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról (Termékek) lehet megismerni azzal, hogy az áru részletes tényleges tulajdonságait a termékhez mellékelésre kerülő műszaki leírás/adatlap/kézikönyv/tanúsítvány/EK megfelelőségi nyilatkozat (együttesen műszaki leírás) tartalmazza. Kereskedő szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a weboldalon vagy a műszaki leírásban nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére, a fentiekben megjelölt telephelyünkön működés közben is megismerkedhet a termék sajátosságaival. Az általunk forgalmazott termékek – ahol ezt a jogszabályok előírják – használati utasítását/kézikönyvét az áruhoz mellékeljük. Ha véletlenül nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást/kézikönyvet, azt honlapunkon elolvashatja, letöltheti, kinyomtathatja, vagy – még mielőtt az árut használatba veszi – jelezze vevőszolgálatunk felé, s mi azt haladéktalanul pótoljuk. Amennyiben a Weboldalon található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz, melynek adatait, elérhetőségét az 1.8 pontban találja.

3.2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a Magyarországra történői kiszállítás költségét.

Kereskedő Viszonteladóinak árkedvezményeket biztosíthat, mely kedvezményes árak kizárólag a Viszonteladók számára elérhetőek. Ennek megfelelően Viszonteladók tudomásul veszik és hozzájárulnak ahhoz, hogy Kereskedő az első regisztrációjuk alkalmával a tevékenységüket, viszonteladói minőségüket ellenőrizze.

3.3. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Kereskedő fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

3.4. Amennyiben a Kereskedő minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Kereskedő nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.


3.5. A megrendelést Kereskedő az Online áruházon keresztül az Ügyféltől csak akkor tudja elfogadni, ha az Ügyfél a megrendelés teljesítéséhez, ennek érdekében az Ügyféllel való haladéktalan kapcsolatfelvételhez szükséges valamennyi adatmezőt maradéktalanul kitölti. (Ha az Ügyfél valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölti ki, hibaüzenetet kap a Kereskedőtől.) Kereskedőt az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető további költségek (pl. a meghiúsult szállítás költsége, az ismételt kiszállítás költsége) az Ügyfelet terheli.

3.6. Megrendelés feladására az Online áruházban Kosár használatával van lehetőség. Az Ügyfél a kiválasztott termékeket az egyes termékekre kattintást követően a „Kosárba” link használatával teheti Kosarába. A Kosár tartalmának módosítására a Kosár linkre kattintást követően van lehetőség, ahol megadható az egyes termékek kívánt mennyisége, illetve a Kosár tartalma módosítható, törölhető. Amennyiben az Ügyfél a Kosár tartalmát véglegesítette, a „Megrendelés” linkre kattintást követően megjelenő összegző oldalon ellenőrizheti a megrendelés feladása előtt rendelése adatait, módosíthatja a számlázási és szállítási címet, kiválaszthatja a fizetés módját (banki átutalás, utánvéttel készpénzben), a szállítás módját (házhoz szállítás, vagy személyes átvétel a Kereskedő telephelyén) valamint megjegyzést fűzhet megrendeléséhez. Az összegző „Megrendelés” oldalon a Kosárba tett összes termék végösszege mellett az egyéb fizetendő díjak, – a szállítási díj és az utánvétes fizetés díja – is feltüntetésre kerülnek. Az összegző „Megrendelés” oldalról a „Vissza” linkre kattintást követően az Ügyfél ismét igényeinek megfelelően módosíthatja Kosarának tartalmát, illetve egyéb adatait. A megrendelés feladására, az ajánlat elküldésére a „Megrendelés” összegző oldalon található „Rendelés elküldése” linkre kattintást követően kerül sor.


4.Adatbeviteli hibák javítása


4.1. Az Ügyfélnek a rendelés bármely szakaszában a megrendelés Kereskedő részére való elküldéséig az Online áruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból a „Törlés” feliratra kattintva).

A megrendelés Kereskedő részére való elküldésétől a termék futárszolgálat részére történő átadásáig személyesen az Ügyfélszolgálaton, a megrendeléskor megadott e-mail címről küldött elektronikus levélben, vagy levélpostai úton az 1.8. pontban megadott elérhetőségeken van lehetőség az adatbeviteli hibák javítását kérni. Kereskedő a személyazonosítás nehézségei miatt ilyen irányú telefonos megkeresést nem teljesít.


5.Ajánlati kötöttség, visszaigazolás


5.1. Az Ügyfél által elküldött megrendelés megérkezését Kereskedő visszaigazoló e-mail útján 1 munkanapon belül  – Viszonteladók esetén az első regisztrációkor 2 munkanapon belül – visszaigazolja az Ügyfél részére az Ügyfél által megadott e-mailcímre, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza az Ügyfél által a vásárlás során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát és a fizetendő végösszeget. Kereskedő az Ügyfél megrendelését ezen elfogadó e-mail útján fogadja el, melyben az Ügyfelet tájékoztatja a fentiek mellett a szerződés létrejöttéről, illetve a megrendelt termék futárszolgálatnak történő átadása és a szállítás várható idejéről. Érvényes szerződés a felek között ekkor jön létre.

5.2. Az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, vagyis 1 munkanapon – Viszonteladók esetén az első regisztrációkor 2 munkanapon – belül nem kapja meg Kereskedőtől az elküldött rendelésére vonatkozó elfogadó e-mailt

5.3. Ha az Ügyfél rendelését már elküldte Kereskedő részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt haladéktalanul jeleznie kell a Kereskedő felé.


5.4. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A fogyasztóval kötött szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá is tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.


6.Szállítási és fizetési feltételek


6.1. Kereskedő a megrendelt árut 2-5 munkanapon belül a DPD futárszolgálati cég igénybevételével szállítja házhoz vagy az Ügyfél választása szerint a megrendelt áru 2-5 munkanapon belül átvehető a Kereskedő megjelölt telephelyén. Kereskedő kizárólag Magyarország területén belül vállalja a kiszállítást. Ha egy Ügyféltől azonos napon több megrendelés is érkezik, a Kereskedő összevonhatja a megrendeléseket.


6.2. Kereskedő a kiszállítás pontos időpontját hozzávetőlegesen tudja megadni, az a futárszolgálat árufelvételi és kiszállítási rendelési grafikonjának függvénye. A várható kiszállítási határidő minden esetben a rendelési visszaigazolásban szerepel. A szállítás költségeit az Ászf mellékletét képező táblázat tartalmazza.


6.3. A megrendelt terméket az Ügyfél – a megrendelésében megjelöltek szerint – személyesen is átveheti Kereskedő telephelyén:


6728 Szeged, Tűzoltó utca 2.

6.4. Kereskedő az Online áruházban megrendelt termékeket az Ügyfélnek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen teljesíti.


6.5. Az Ügyfél a Kereskedő által biztosított fizetési módokról, az utánvétes fizetés díjáról, illetve átvételi lehetőségekről a https://www.solarkonstrukt.hu/aszf oldalon tájékozódhat.


6.6. A Kereskedő a megrendeléseket biztonságos csomagolásban szállítja ki. Így a megrendelt áruk szállítás közben nem sérülhetnek. Amennyiben mégis külsérelmi nyomokat lát átvételkor a csomagoláson, úgy vetessen fel a kézbesítővel jegyzőkönyvet erről az esetről, amelynek egy példánya Önnél marad és egy példány a kézbesítőnél!7.Elállási jog


Az e pontban foglaltak kizárólag a Fogyasztóval kötött szerződésre vonatkoznak.

Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

a) a terméknek,

b) több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog:

 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

7.1. Elállási jog gyakorlásának a menete


7.1.1. Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1.8 pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével Kereskedő részére. Kereskedő jelen Ászf mellékleteként elállási nyilatkozat mintát bocsát a Fogyasztó rendelkezésére. (Az elállási nyilatkozat letölthető itt) Fogyasztó ezen nyilatkozat-minta felhasználásával vagy más, elállásra vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával gyakorolhatja az elállási jogát. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Kereskedő részére.


7.1.2. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Kereskedőnek.


7.1.3. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe a Kereskedő a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.


7.1.4. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 7. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.


7.1.5. Mindkét esetben a Kereskedő e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.


7.1.6. Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Kereskedő 7.1.8. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.


7.1.7. A termék Kereskedő címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli. A Kereskedőnek az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli. A házhoz szállítással vásárolt termékek elállási joga a Kereskedő telephelyén is gyakorolható.


7.1.8. Átvevőpont/telephely: 6728 Szeged, Tűzoltó utca 2.


7.1.9. Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Kereskedő visszatéríti a Fogyasztó részére a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget. Kereskedő jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy a terméket visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.


7.1.10. A visszatérítés során Kereskedő az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazza kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.


7.1.11. Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. Kereskedő jogosult ezen értékcsökkenés összegét a 7.1.9. pontban meghatározott visszatérítendő összegbe beszámítani.

8.Jótállás


8.1. Kötelező jótállás (fogyasztók esetében)


Az e pontban foglaltak kizárólag a Fogyasztóval kötött szerződésre vonatkoznak.


8.1.1. Kereskedőt a termékeire vonatkozóan a Polgári Törvénykönyv valamint a 151/2003. Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha a Kereskedő bizonyítja, hogy a hiba oka a termék átadását követően keletkezett (például a hiba oka az üzemeltetési és beépítési útmutatónak nem megfelelő módon történt beépítésére, üzemeltetésére, illetve egyéb, a termék nem rendeltetésszerű használatára utaló okokra vezethető vissza)


8.1.2. A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek a Fogyasztó részére történő átadásával kezdődik.


8.1.3. Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében felsorolt termékek, melyekre a jogszabály egy éves kötelező jótállási időtartalmat ír elő.


8.1.4. Jótállás esetén a Fogyasztót ugyanazon jogok illetik meg, mint az 9.1. pontban foglalt jogok.


8.1.5. A Fogyasztót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül Fogyasztót a jótállásból fakadó jogok a 9.1 és a 9.2 pontokban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.


8.2. Önkéntes jótállás

Az e pontban foglaltak valamennyi Ügyféllel kötött szerződésre vonatkoznak.


8.2.1. Kereskedő azon általa értékesített termékekre, melyekre külön forgalmazói jótállást vállal, a Weboldalon, a Termék ismertetőjében jelöli meg a vállalt jótállás (garancia) időtartamát. Kereskedő a vállalt forgalmazói jótállásról a termék Ügyfél általi átvételekor garanciajegyet (jótállási jegyet) bocsát az Ügyfél rendelkezésére.


8.2.2. A Kereskedő által értékesített termékekre az egyes gyártók garanciát (jótállást) biztosítanak (gyártói jótállás), az erre vonatkozó jótállási nyilatkozatot Kereskedő a termék Ügyfél általi átvételekor az Ügyfél rendelkezésére bocsátja. Ügyfél a termékre vonatkozó gyártói jótálláson alapuló igényét az gyártóhoz intézett nyilatkozattal érvényesítheti.


9.Szavatosság


9.1. Kellékszavatosság


9.1.1. Az Ügyfél a Kereskedő hibás teljesítése esetén a Kereskedővel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet.


Fogyasztói szerződés esetén a fogyasztó az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek.


Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított egy éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

9.1.2. Az Ügyfél – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ügyfél által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Kereskedő számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést az Ügyfél nem kérhette, vagy a Kereskedő a kijavítást, kicserélést nem  vállalta, avagy az Ügyfélnek a kijavításhoz, kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát Kereskedő költségére az Ügyfél is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.


9.1.3. Az Ügyfél a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Kereskedő adott okot.


9.1.4. Az Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított három munkanapon belül közölni Kereskedővel. Fogyasztói szerződés esetén a fogyasztó a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül köteles közölni a hibát a kereskedővel.

9.1.5. Az Ügyfél közvetlenül Kereskedővel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

9.1.6. Fogyasztói szerződés esetében az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Fogyasztói szerződés esetében a szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba esetében a hiba közlésén túl a fogyasztónak a kellékszavatossági igénye érvényesítéséhez egyéb feltételt nem kell teljesítenie, feltéve, hogy  a fogyasztó igazolja, hogy a terméket a Kereskedőtől vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben Kereskedő csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a fogyasztó részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Kereskedő bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a fogyasztó részére történő átadást követően keletkezett, nem köteles a fogyasztó által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. Nem fogyasztóval kötött szerződés esetében valamint fogyasztói szerződés esetében a teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már az Ügyfél köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

9.1.7. Ha az Ügyfél a szavatossági igényét a terméktől – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.


9.2. Termékszavatosság


Az e pontban foglaltak kizárólag a Fogyasztóval kötött szerződésre vonatkoznak.


9.2.1. A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő vásárló – választása szerint – az 9.1. pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.


9.2.2. Az Ügyfelet azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Fogyasztó a gyártóval szemben érvényesítheti.


9.2.3. Termékszavatossági igényként a Fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Fogyasztónak kell bizonyítania.


9.2.4. Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.


9.2.5. Termékszavatossági igényét a Fogyasztó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Fogyasztó felelős.


9.2.6. A Fogyasztó a termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (Kereskedő) szemben gyakorolhatja.


9.2.7. A Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.


9.2.8. A gyártó, forgalmazó (Kereskedő) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

9.2.9. A gyártónak, forgalmazónak (Kereskedő) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.


9.3 Eljárás szavatossági igény, jótállás esetén

Az e pontban foglaltak kizárólag a Fogyasztóval kötött szerződésre vonatkoznak.

Kereskedő a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben rögzíti:


 • a fogyasztó nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez,
 • a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott ingó dolog megnevezését, vételárát,
 • a szerződés vállalkozás általi teljesítésének időpontját,
 • a hiba bejelentésének időpontját,
 • a hiba leírását,
 • szavatossági vagy jótállási igénye alapján a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogot, továbbá
 • a szavatossági vagy jótállási igény rendezésének módját vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát – kivéve, ha a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni.

Kereskedő a jegyzőkönyv másolatát a kiállításával egyidejűleg a fogyasztó rendelkezésére bocsátja.

Amennyiben Kereskedő a szavatossági vagy jótállási kötelezettségének a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, ennek indokát a jegyzőkönyvben megjelöli.


Amennyiben Kereskedő a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon értesíti a fogyasztót a fogyasztó által megadott elérhetőségen.

Kereskedő a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényéről felvett jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig megőrzi.

Kereskedő törekszik arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze, amennyiben ez önhibáján kívül nem lehetséges (pl. külföldi alkatrész megrendelése szükséges), úgy erről a fogyasztót haladéktalanul tájékoztatja a megadott elérhetőségen.

Kijavításra vagy a szavatossági vagy jótállási igény teljesíthetőségének vizsgálata érdekében a terméket Kereskedő elismervény kiállítása mellett veszi át, amelyen az alábbi adatokat tünteti fel:

 • a fogyasztó nevét és címét,
 • a dolog azonosításához szükséges adatokat,
 • a dolog átvételének időpontját, továbbá
 • azt az időpontot, amikor a fogyasztó a kijavított dolgot átveheti.

10.Felelősség


10.1. A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Kereskedő nem vállal felelősséget.


10.2. Az Ügyfél a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy kereskedő nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért .


10.3. Kereskedő kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Kereskedő ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.


10.4. A Weboldal oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Kereskedő nem vállal felelősséget.


10.5. Az Ügyfelek által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat Kereskedő jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Kereskedő jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.


10.6. Az Internet globális jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség.


10.7. Amennyiben az Ügyfél a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Kereskedőnek. Amennyiben Kereskedő jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.


11.Szerzői jogok


11.1. A Weboldal és a Kereskedő által forgalmazott termékek szerzői és márkavédjegy jogvédelem alatt állnak. Kereskedő a szerzői jog jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt a termékek megnevezéseit, formáját és műszaki összetevőt, a megjelentetett valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).


11.2. A Weboldal tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása kereskedelmi és egyéb üzleti célú felhasználás céljából csak a kereskedő előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Kereskedő előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.


11.3. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az Ügyfélnek a Weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek használatára, hasznosítására. A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Kereskedő előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.


12.Jogérvényesítési lehetőségek


12.1. Panaszügyintézés


Az Ügyfél a termékkel vagy a Kereskedő tevékenységével kapcsolatos kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:


Ügyfélszolgálat: Solar Konstrukt Kft •


Ügyfélszolgálati iroda helye: 6724 Szeged, Pulz u. 37.


Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: Hétfő – Péntek: 9:00-17:00, Szombat – Vasárnap: zárva

Telefon: +36-62-202-351

Internet cím: https://www.solarkonstrukt.hu

E-mail: info@solarkonstrukt.hu

Az Ügyfél a termékkel vagy a tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogás 12.1. pont szerinti elérhetőségeken terjesztheti elő.


Kereskedő az Ügyfél által előterjesztett kifogásokat a 12.1. pontban megadott közvetlen elérhetőségeken, hétköznapokon hétfőtől péntekig 9:00-17:00 között fogadja.


Fogyasztói szerződések esetében a hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt a Kereskedő azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha a Fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Kereskedő a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben azt a Fogyasztónak átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt a Fogyasztónak legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.


A telefonon közölt szóbeli panaszt a Kereskedő kötelezően egy egyedi azonosítószámmal látja el, ami a panasz visszakereshetőségét segíti. Ezt a számot a Kereskedő a Fogyasztóval köteles közölni.

Kereskedő az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz a Fogyasztóhoz eljusson. Ha a panaszt a Kereskedő elutasítja, álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolja és megjelöli a jogorvoslatra illetékes fogyasztóvédelmi hatóság illetve békéltető testület levelezési címét.

A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Kereskedő öt évig megőrzi.


12.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben Kereskedő és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Kereskedővel való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:

Bejegyzés a vásárlók könyvébe. A vásárlók könyve Kereskedő üzletében elérhető.

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a Fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

Békéltető testület. Fogyasztói szerződés esetében a termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából Fogyasztó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél, magyarországi lakóhely, tartózkodási hely hiányában a Kereskedő székhelye szerint illetékes Békéltető Testületnél, melynek elérhetőségei:

6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Levelezési cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

E-mail cím: testulet@csmkik.hu

Fax: +36-62/426-149

Telefon: +36-62/554-250/118

Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.


13. Egyéb rendelkezések

13.1. Kereskedő bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Kereskedő a módosításokról, azok életbe lépését megelőzően, a felhasználókat e-mailben tájékoztatja. A módosítások életbe lépésekor a regisztrált felhasználóknak az oldalra történő bejelentkezéskor azokat kifejezetten el kell fogadniuk az oldal használatához.